Có 2 con dưới 36 tháng tuổi, khi ly hôn chồng có quyền nuôi 1 con không?

Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn được quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Theo đó:

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Theo đó, căn cứ vào quy định tại Khoản 3 Điều 81 nêu trên thì quyền nuôi con sau khi ly hôn đối với con dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

 

Như vậy, điều kiện để mẹ được nuôi 2 con khi ly hôn trong trường hợp này là người mẹ phải đủ điều kiện để trực tiếp chăm sóc cho cả 2 con. Nếu người mẹ không đủ điều kiện chăm sóc cả 2 con hoặc có thỏa thuận khác giữa 2 vợ chồng mà phù hợp với lợi ích của trẻ thì có thể sẽ có 1 trong 2 con được giao cho người chồng nuôi dưỡng.

Do đó, để được quyền nuôi cháu A sau khi ly hôn, bạn có thể tự thỏa thuận với mẹ bé về quyền nuôi dạy cháu A. Nếu không thỏa thuận được, tức là mẹ bé vẫn đòi quyền nuôi cả hai con thì bạn có thể yêu cầu tòa án quyết định giao cho bạn cháu A để bạn nuôi dưỡng trên cơ sở bạn cung cấp cho Tòa cơ sở chứng minh mẹ của bé không đủ điều kiện nuôi cả 2 con và nếu giao 1 con cho bạn thì sẽ đảm bảo quyền lợi cho con về mọi măt. Khi đó, Tòa sẽ xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

quyen-nuoi-con-duoi-2-tuoi

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con nếu có 1 trong các căn cứ sau: a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Như vậy, nếu trường hợp tại thời điểm hiện tại, dù bạn có yêu cầu được nuôi 01 con và đưa ra cơ sở cho yêu cầu đó nhưng Tòa án vẫn quyết định bạn không được quyền nuôi con vì hai cháu dưới 36 tháng tuổi, thì bạn vẫn có thể chờ khi con được trên 36 tháng tuổi để yêu cầu Tòa thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.

Xem thêm: Cần chuẩn bị bằng chứng gì để giành được quyền nuôi con?

Trên đây là nội dung tư vấn về “Có 2 con dưới 36 tháng tuổi, khi ly hôn chồng có quyền nuôi 1 con không?​” dựa trên những thông tin mà luật sư đã nhận được. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ : 0969 603 030 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

Xem thêm : Từ chối cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn bị xử phạt như thế nào?

Bài viết liên quan

09 69 60 30 30

Contact Me on Zalo