Vợ có được đòi quyền chia đất của nhà chồng khi ly hôn không?

Vợ có được đòi quyền chia đất của nhà chồng khi ly hôn không? Cách để xác định tài sản khi ly hôn ? Luật sư Luật Hoàng Phú sẽ tư vấn cho quý bạn đọc qua bài viết sau đây !
Công ty Luật TNHH Hoàng Phú cam kết tư vấn nhiệt tình 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá rẻ nhất, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất, hoặc liên hệ qua hotline: 0969.603.030. Chuyên tư vấn dịch vụ Hôn nhân và gia đình, làm thủ tục ly hôn nhanh, giải quyết tranh chấp tài sản, giành quyền nuôi con khi ly hôn.
vợ có được đòi chia đất của nhà chồng khi ly hôn
vợ có được đòi chia đất của nhà chồng khi ly hôn

Vợ có được đòi quyền chia đất khi ly hôn?

Khi ly hôn, ngoài vấn đề giành quyền nuôi con thì vấn đề chia tài sản khi ly hôn là vấn đề nóng bỏng và thường xuyên xảy ra tranh chấp. Liên quan đến vấn đề chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, câu hỏi rất phổ biến thường gặp trên thực tế là khi ly hôn với chồng có được chia đất nhà chồng không?
1.Cơ sở pháp lý
– Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình
2.Giải quyết vấn đề
Theo quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về nguyên tắc phân chia tài sản chung thì tài sản được phân chia khi ly hôn là tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng. Trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn, nếu vợ chồng chưa giải quyết, thỏa thuận về việc chia tài chung trong thời kỳ hôn nhân thì khi sau khi ly hôn với chồng, người vợ vẫn được chia đất nhà chồng nếu xác đinh đó là tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng.
Để làm rõ vấn đề này, ta cần xác định rõ nguồn gốc đất đó có là tài sản chung của hai vợ chồng không?

Cách xác định đất là tài sản chung của 2 vợ chồng ?

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được xác định theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình thì: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung”
Bên cạnh đó căn cứ theo Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn cũng quy định: Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. Trong trường hợp lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản trước hết do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng tòa án sẽ giải quyết theo quy định.

Trường hợp mảnh đất đó không phải là tài sản chung

Chia đất khi ly hôn
Chia đất khi ly hôn
Trong trường hợp lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận, việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó, nếu thỏa thuận không đầy đủ rõ ràng thì áp dụng quy định pháp luật tương ứng.
Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.
Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật thì khi ly hôn với chồng, quyền sử dụng đất sẽ được phân chia như sau:
Thứ nhất, quyền sử dụng đất là tài sản được tặng cho riêng, thừa kế riêng của người chồng nhưng hai vợ chồng  xác lập chế độ tài sản theo thỏa thuận và thỏa thuận những tài sản được tặng cho riêng, thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ và chồng thì khi ly hôn mảnh đất của người chồng được thừa kế riêng, tặng cho riêng đó vẫn thuộc tài chung của vợ chồng và được đem ra phận chia khi ly hôn.
Lưu ý: Theo quy định tại Điều 47 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn. Thỏa thuận phân chia tài sản của vợ chồng được áp dụng để phân chia tài sản của vợ chồng được áp dụng nếu không vi phạm một trong các quy định sau: (Theo Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP)
-Trường hợp thỏa thuận đó nhằm trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình
-Để tước bỏ quyền thừa kế của những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự
-Vi phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của cha, mẹ, con và các thành viên khác của gia đình đã được Luật hôn nhân và gia đình và pháp luật khác có liên quan quy định.
Thứ hai, quyền sử dụng đất là tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung. Nếu có căn cứ chứng minh trong thời kỳ hôn nhân cha mẹ chồng đã để lại quyền sử dụng đất cho cả hai vợ chồng thì đó là tài sản chung và sẽ phân chia cho cả vợ và chồng theo quy định của pháp luật.
Tài sản gắn liền trên đất do vợ chồng bạn xây dựng trong thời kỳ hôn nhân sẽ là tài sản chung của vợ chồng nên khi ly hôn sẽ phân chia theo quy định của pháp luật, tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật. Nếu không thì chia theo giá trị, bên nào nhận tài sản sẽ phải thanh toán cho bên kia giá trị phần chênh lệch
Thứ ba, trong trường hợp quyền sử dụng đất được chồng thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng thì đó là tài sản riêng của người chồng và không bị phân chia khi ly hôn.
Thứ tư: Trường hợp đất đó là đất nhà chồng đứng tên trên sổ đỏ là bố, mẹ chồng, con dâu về chỉ có cải tạo và trồng trọt, xây dựng trên đất thì chỉ được phân chia phần cải tạo và trồng trọt, xây dựng trên đất còn phần đất không thuộc trường hợp được phân chia

Cách thức phân chia tài sản khi ly hôn

(Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014)
Nếu hai vợ chồng áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận và đồng thời thỏa thuận về cách chia tài sản thì quyền sử dụng đất và tài sản trên đất được chia theo tỷ lệ theo các bên đã thỏa thuận.
Nếu hai vợ chồng chưa thỏa  thuận về cách chia tài chung thì sẽ áp dụng chế độ tài sản theo luật định, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của vợ chồng  được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây: (Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014)
a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
Căn cứ vào các yếu tố trên thì Tòa án sẽ phân chia tài chung của vợ chồng, tỷ lệ phân chia có thể là chia đôi mỗi bên một nửa hoặc theo tỷ lệ phù hợp dựa trên các yếu tố nêu trên.
Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Dịch vụ tư vấn tranh chấp tài sản khi ly hôn

Trên đây là một số thông tin chúng tôi đưa ra, quý vị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc liên quan đến vấn đề ly hôn với chồng có được quyền chia đất nhà chồng không hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ đến Luật Hoàng Phú hoặc gọi đến Hotline : 0969.603.603 chúng tôi sẽ giải đáp mọi vấn đề của quý khách hàng.
– Tư vấn về vấn đề ly hôn với chồng có được quyền chia đất nhà chồng không
– Hỗ trợ đơn từ đối với trường hợp ly hôn
– Tư vấn về các vấn đề liên quan đến vấn đề phân chi tài sản khi ly hôn
Nhận làm dịch vụ ly hôn nhanh – giá rẻ nhất tại Hà Nội. Làm thủ tục ly hôn thuận tình chỉ 07 ngày, ly hôn đơn phương chỉ 01 tháng.
GỌI NGAY : 0969.603. 030 – Website : dichvulyhon.com
Bài viết liên quan

09 69 60 30 30

Contact Me on Zalo