Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

Trong quá trình giải quyết ly hôn, khi cơ quan Toà án đã tiến hành những thủ tục về giải quyết và các bên đương sự đã thoả thuận được những vấn đề về con chung, tài sản chung, nợ chung,… cơ quan Toà án sẽ ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự. Vậy mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự là gì? Mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các bên bao gồm những nội dung gì? Bài viết dưới đây của DỊCH VỤ LY HÔN sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin cần thiết. Mời bạn tham khảo

quyet-dinh-cong-nhan-thuan-tinh-ly-hon
Quyết định công nhận thuận tình ly hôn

Mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN……(1)

image

Số:…../…../QĐST-HNGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

image

…., ngày…… tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số…………………./………………./TLST/HNGĐ ngày…..tháng….năm……, giữa(2):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào các điều 55,….. của Luật hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày…..tháng……năm …..

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày…. tháng….. năm ……. là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa (3)

2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:(4)

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

 

Nơi nhận:

– Đương sự;

– Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

– Cơ quan đã thực hiện việc đăng kết hôn;

– Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Xem thêm :

Mẫu đơn xin ly hôn đồng thuận viết tay mới nhất hiện nay tại : Link

Dịch vụ ly hôn thuận tình của công ty Luật Hoàng Phú : link

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 40-DS

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi họ tên, địa chỉ của đương sự. Tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên.

(3) Ghi họ tên của đương sự ly hôn.

(4) Ghi đầy đủ lần lượt các thoả thuận của các đương sự về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án đã được thể hiện trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành (kể cả án phí).

Bài viết liên quan

09 69 60 30 30

Contact Me on Zalo