Mẫu giấy xác nhận thu nhập, xác nhận mức lương khi ly hôn

Hiện nay, giấy xác nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc các khoản thu nhập khác như tiền gửi tiết kiệm, cổ tức … có thể giúp cho việc thẩm định năng lực tài chính của mỗi các nhân áp dụng cho từng trường hợp cụ thể như tiến hành vay vốn ngân hàng (xác định thu nhập để làm căn cứ xác minh khả năng trả nợ khoản vay), giành quyền nuôi con khi ly hôn hoặc có thể để bảo lãnh cho con cái đi du học nước ngoài…

Luật Hoàng Phú giới thiệu một số mẫu biểu để khách hàng tham khảo thêm, mọi vướng mắc vui lòng liên hệ : 0969603030 để được tư vấn nhiều hơn.
giấy xác nhận thu nhập

 Mẫu giấy xác nhận mức thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                           Hà Nội, ngày …./…./20….

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG PHÚ

Giấy đăng ký hoạt động công ty luật số 010XXXXX/TP/ĐKH do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 03 năm 2013 hoạt động theo luật luật sư số XX/2006/QH11 năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2012;

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: 02439916057 – Fax: 0435510350

Email: lienhe@luatminhkhue.vn –  Website: https://dichvulyhon.com/

XÁC NHẬN

Ông:…………………………………Sinh ngày …../……/19…………;

Quê quán: Xã……………, huyện………………tỉnh…………………..

Hiện là chuyên viên làm việc tại công ty Luật TNHH Hoàng Phú, có tổng thu nhập bao gồm lương và các khoản phụ cấp tại Công ty như sau:

– Tháng 01/2021: 5.885.000 (Năm triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn đồng);

– Tháng 02/2021: 5.885.000 (Năm triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn đồng);

– Tháng 03/2021: 5.885.000 (Năm triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

                                                                              TM. CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG PHÚ

                                                                                                                             GIÁM ĐỐC

Mẫu giấy xác nhận thu nhập năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập…………………………………………………………………………

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………

2. Chức vụ (nếu có):…………………………………………………………………………………………………

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày….tháng……..năm……………………………………………………………….

4. Ngày rời Việt Nam dự kiến: ngày….tháng……..năm……………………………………………………………….

5. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200…đến ngày 31/12/200…

Trong đó:

a. Tại Việt nam:

b. Tại nước ngoài:

– Lương cơ bản:

– Phụ cấp:

– Tiền thưởng:

– Các khoản thu nhập khác bằng tiền (chi tiết):

6. Các khoản thù lao phụ cấp khác liên quan đến việc bổ nhiệm công tác tại Việt Nam (chi tiết):

– Các khoản bị khấu trừ (nếu có):

– Thuế

– Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

– Các khoản bị khấu trừ khác (xin cung cấp chi tiết):

7. Những khoản thu nhập trên là thu nhập có/không có thuế thu nhập cá nhân tại Việt nam

8. Tiền thuê nhà cho ông/bà ……….tại Việt Nam là do…… (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:………………… đồng

Tổng các khoản chi trả về thu nhập về tiền lương, tiền công của ông/bà …………… là:………………………đồng

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động

……, ngày …… tháng …… năm ……….

                                                                                                                                                         ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
                                                                                                                                          CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THUNHẬP

 

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Mẫu giấy xác nhận mức lương

giay-xac-nhan-thu-nhap

Giấy xác nhận thu nhập dùng cho cá nhân viết đơn để xin công ty xác nhận về mức thu nhập hàng tháng tại thời điểm hiện tại của mình nhằm mục đích chứng minh tài chính với ngân hàng nhằm mục đích nào đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*****

GIẤY XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: CÔNG TY ……………………………………….…………………………………….

Tôi tên: …………………………………………………………….…………………………………….

Hiện nay đang làm việc tại (tên, địa chỉ): …………………………………………………….

……………………………………………………………………….…………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………….…………………………………….

Thời hạn hợp đồng lao động: …………………………………………………………………….

Mức lương hiện nay: ……………………………………………………………………………….

Tổng thu nhập hàng tháng: ………………………………….…………………………………….

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật.

………., ngày…….tháng…….năm…….

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

—————————————————-

Công ty Luật Hoàng Phú là đơn vị chuyên cung dịch vụ tư vấn ly hôn : ly hôn thuận tình, thủ tục ly hôn đơn phương, tranh chấp quyền nuôi con, tranh chấp về tài sản chung…. Đảm bảo Uy tín – Chuyên Nghiệp – Bảo Mật.

Liên hệ tư vấn miễn phí : 0969 603 030 – Email : tuvanhoangphu@gmail.com

Bài viết liên quan

09 69 60 30 30

Contact Me on Zalo