Mẫu Đơn xin giành quyền nuôi con khi ly hôn mới nhất

Mẫu Đơn xin giành quyền nuôi con mới nhất hiện nay như thế nào? Cách viết đơn xin giành quyền nuôi con khi ly hôn…. Xem ngay tại bài viết dưới đây của Dịch vụ ly hôn.

Xác định quyền nuôi con khi ly hôn?

tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn
Tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật hôn nhân gia đình, bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

– Nghĩa vụ, quyền của cha mẹ không trực tiếp nuối con sau khi ly hôn:

+ Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi;

+ Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con;

+ Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở ( Người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó).

– Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ, người thân thích hoặc tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ. Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con khi có căn cứ sau: cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Thời hạn giải quyết đòi lại quyền nuôi con từ 4 – 6 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định tại ( Điều 203 BLTTDS 2015). Quyền và nghĩa vụ của người đòi lại quyền nuôi con sẽ phát sinh kể từ khi bản án/quyết định của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Xem thêm bài viết :

Khi nào bị tước quyền nuôi con? Phải làm gì để không bị tước quyền?

Thu nhập bao nhiêu thì được quyền nuôi con? Luật HNGĐ mới nhất

Các căn cứ để xác định quyền nuôi con

Căn cứ thỏa thuận của cha mẹ

Tòa án tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận của hai bên cha, mẹ trong việc nuôi con khi thoả thuận đó đảm bảo quyền lợi cho người con.

Căn cứ độ tuổi của con

Con dưới 36 tháng tuổi

Theo khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ là trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

– Trên nguyên tắc thì con dưới 36 tháng tuổi thì quyền trực tiếp nuôi con sẽ thuộc người mẹ. Tuy nhiên đó chỉ là yếu tố ưu tiên và không tuyệt đối. Người mẹ có thể không được trực tiếp nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Khi người mẹ không đáp ứng đủ một hoặc hai điều kiện sau:

+ Điều kiện về vật chất: Thu nhập, tài sản, chỗ ở của mẹ không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu về ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập… của con ( không có công việc làm ổn định, không có bất kỳ khoản thu nhập nào, thu nhập không ổn định, có nhiều khoản nợ riêng, không có tiền tích lũy nào, không có chỗ  ở ổn định… )

+ Điều kiện tinh thần: Tình cảm đã dành cho con, thời gian vui chơi với con, thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, nhân cách đạo đức, trình độ học vấn… của người mẹ ( người mẹ vi phạm pháp luật, bỏ bê con cái…)

Người mẹ có thể bị hạn chế/ tước  quyền nuôi con khi thuộc 1 trong các trường hợp sau đâu

+ Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

+ Phá tán tài sản của con;

+ Có lối sống đồi trụy;

+ Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Con từ 36 tháng tuổi đến dưới 7 tuổi

Đối với con từ đủ 3 tuổi đến 7 tuổi, về nguyên tắc cha mẹ khi ly hôn phải thỏa thuận được việc người trực tiếp nuôi con cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn được với con.

Trường hợp không thỏa thận được với nhau thì tòa án sẽ quyết định quyền nuôi con thuộc về ai. Tòa án sẽ quyết định quyền nuôi con cho người nào có đủ điều kiện và đảm bảo được tốt nhất quyền và lợi ích về mọi mặt cho đứa trẻ.

Con từ 7 tuổi trở lên

Giống như trường hợp con từ 36 tháng tuổi đến 7 tuổi nếu cha, mẹ không thỏa thuận được ai là người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn với con. Thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi theo nguyên tắc: Dựa vào quyền lợi về mọi mặt của con; Xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên; Các cá nhân, tổ chức được quy định có quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Xem thêm bài viết :

Ly hôn con 4 tuổi ở với ai? Thủ tục giành nuôi con 4 tuổi

Căn cứ điều kiện vật chất, điều kiện tinh thần

Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được ai là quyền nuôi con. Để giành quyền nuôi con thì cha, mẹ cần đưa ra các điều kiện về vật chất và tinh thần.

– Điều kiện về kinh tế: Mức thu nhập thực tế, Công việc ổn định, Có chỗ ở ổn định( nhà ở hợp pháp) . Trong một số trường hợp cha, mẹ phải chứng minh điều kiện về tài chính nhiều hơn so với người còn lại, mức thu nhập, nơi cư trú của cha, mẹ phải đủ để đảm bảo điều kiện về nuôi dưỡng, học tập và vui chơi cho con chung.

– Điều kiện về tinh thần: Thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm dành cho con từ trước đến nay, điều kiện cho con vui chơi, giải trí, nhân cách đạo đức của cha mẹ, trình độ văn hóa,…

Trong trường hợp xét thất cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ.

Nội dung mẫu đơn xin giành quyền nuôi con

mau-don-xin-gianh-quyen-nuoi-con

Nội dung và hình thức phải đảm bảo các điều kiện chung tại Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự

– Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện

– Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện

– Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có), trường hợp các bên có thỏa thuận địa chỉ để tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

– Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

– Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử ( nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

– Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

– Họ, tên, địa chỉ người làm chứng (nếu có);

– Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện( Bản án/ quyết định của Tòa, bảng lương, giấy tờ chứng minh chỗ sở hợp pháp,…)

Xem thêm bài viết :

Dịch vụ giải quyết tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn

Mẫu đơn ly hôn giành quyền nuôi con

Mẫu đơn xin giành quyền nuôi trong khi ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON

(V/v: Trong vụ án ly hôn với anh/chị …. được Tòa án nhân dân … thụ lý theo số ……)

Kính gửi: Tòa án nhân dân …….. – Huyện/Tỉnh/Thành phố …

Tôi là ………..

Sinh ngày: ……………….

Giấy chứng minh nhân dân số ………. do Công an …. cấp ngày … / … / ….,

Hộ khẩu thường trú tại: ……………..

Ngày … / … / …, vợ chồng tôi đã nộp đơn xin ly hôn và được Tòa án chấp nhận giải quyết. Về tài sản chúng tôi không có tranh chấp gì, tuy nhiên về việc ai là người trực tiếp nuôi dạy con chúng tôi là cháu ….. thì chúng tôi chưa thỏa thuận được.

Vì vậy tôi làm đơn này để trình bày một số căn cứ cho việc giành quyền nuôi con của mình như sau:

Thứ nhất: Vợ chồng tôi là anh/chị … ( ví dụ như hiện đang trong thời gian còn học tập tập nên kinh tế chưa ổn định; Công việc vợ/ chồng tôi không ổn định; ….)

Thứ hai: Vợ/ chồng tôi ( ví dụ như có dấu hiệu ngoại tình dẫn đến việc ly hôn của con, phá tán tài sản của con, …) từ đó tôi nhận thấy vợ /chồng tôi không có đủ điều kiện, tư cách đạo đức để có thể nuôi dạy con tôi …

Thứ ba: Con tôi là cháu … ( hiện đang theo học tại trường ….. thuộc địa bàn tôi đang cư trú, …) nên để tôi trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cháu có cuộc sống ổn định, phát triển.

Với những lý do trên, tôi gửi đơn này để yêu cầu Tòa án:

– Trao quyền trực tiếp nuôi cháu … cho tôi.

– Yêu cầu vợ/chồng tôi phải trợ cấp nuôi con hàng tháng với số tiền …. đồng cho tới khi con tôi đủ 18 tuổi.

Rất mong quý Tòa xem xét để đưa ra quyết định đúng quy định của pháp luật và bảo vệ được quyền lợi cho con tôi, hạn chế tối đa những thiệt thòi mà cháu phải gánh chịu từ việc hai vợ chồng ly hôn.

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Mẫu đơn xin giành quyền nuôi con sau khi ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—-

… , ngày … tháng … năm …..

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn)

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/ huyện ……..

Tôi tên là: …….

Sinh năm: ………

CMND/CCCD số : ….. do Công an….. cấp ngày …/ …/….

Địa chỉ thường trú: …………..

Chỗ ở hiện tại; ………….

Ngày … / …. / …., vợ chồng tôi đã nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án nhân dân quận/huyện …. và đã được Tòa án đồng ý ly hôn theo bản án/quyết định số …..

Tại bản án/quyết định này Tòa án đồng ý cho vợ/chồng được quyền nuôi con. Tuy nhiên, đến nay tôi nhận thấy anh/chị … không còn đủ điều kiện để thực hiện trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, vì các lý do sau:

Thứ nhất: …

Thứ hai: …

Thứ ba: …

Về điều kiện của tôi: Tôi có công việc ổn định với mức lương …., có nhà cửa ổn định hợp pháp tại …, có thời gian chăm sóc cón con, giáo dục con cái,…

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung trên.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng !

Người làm đơn
Bài viết liên quan

09 69 60 30 30

Contact Me on Zalo