Mẫu đơn ly hôn thuận tình tại tòa án quận Hoàng Mai

Ly hôn thuận tình là việc cả hai bên (vợ và chồng) cùng thống nhất được lý do xin ly hôn, chấp thuận việc ly hôn hay đồng thuận việc sẽ ly hôn. Vậy, thủ tục ly hôn thuận tình, hồ sơ ly hôn và mẫu đơn xin ly hôn cần những gì ?

Xem tại bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phú nhé !

tòa án nhân dân quận hoàng mai

MẪU ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH TẠI QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Chúng tôi là :………………… Sinh năm :..………….………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân :…………… Ngày cấp :… ………………………………………………………………

Nghề nghiệp :………………… Điện thoại :………… ………………………………………………………………

Tên cơ quan và địa chỉ nơi làm việc :……………… ………………………………………………………………

…………………………………………………………… ………………………………………………………………

Thu nhập bình quân hàng tháng :…………………… ………………………………………………………………

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú :…………………… ………………………………………………………………

…………………………………………………………… ………………………………………………………………

Tạm trú : (Ghi rõ số nhà, ngõ ngách, phố, tổ) ……… ………………………………………………………………

…………………………………………………………… ………………………………………………………………

Và …………………… Sinh năm :………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân :……… Ngày cấp :……… ………………………………………………………………

Nghề nghiệp :…………… Điện thoại :………………… ………………………………………………………………

Tên cơ quan và địa chỉ nơi làm việc :………………… ………………………………………………………………

…………………………………………………………… ………………………………………………………………

Thu nhập bình quân hàng tháng :……………………… ………………………………………………………………

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú :…………………… ………………………………………………………………

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Tạm trú : (Ghi rõ số nhà, ngõ ngách, phố, tổ) ………… ………………………………………………………………

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Ngày tháng năm đăng ký kết hôn :…………………… ………………………………………………………………

Nơi đăng ký kết hôn :…………………………………… ………………………………………………………………

  • Về tình cảm

Vợ chồng chúng sống với nhau từ ngày …… tháng … năm ……

Tại :………………………………………………………… ………………………………………………………………

Quá trình chung sống hòa thuận đến tháng … năm … thì phát sinh mâu thuẫn

Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn : (ghi rõ cụ thể)

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………………….… ………………………………………………………………

…………………………………………………………………. ………………………………………………………………

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………

Mâu thuẫn trở nên trầm trọng kể từ tháng ……… .năm … ………………………………………………………………

Vợ chồng sống ly thân kể từ tháng ………….năm …….… ………………………………………………………………

Nay chúng tôi thống nhất thuận tình hôn

  • Về con chung : Vợ chồng có………con chung (Họ tên, ngày, tháng năm sinh)

1/ ………………………………………………………….…… ………………………………………………………………

2/ ……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Chúng tôi thỏa thuận :

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

  • Về tài sản chung của vợ chồng : (Bao gồm động sản + bất động sản) và các khoản nợ chung :

+ Về động sản:

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

+ Về bất động sản:

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

+ Các khoản nợ chung :

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

Hà nội, ngày…..tháng…..năm………….

Người làm đơn

(cả vợ và chồng ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm bài viết : Mẫu đơn ly hôn thuận tình chi tiết

MẪU GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY XÁC NHẬN

(Tình trạng hôn nhân do tổ trưởng trực tiếp viết)

Tên tôi là :……………………………………………… ……………………………………………………………… 

Tổ trưởng tổ dân phố số :………phường ………… ………………………………………………………………

Xác nhận tình trạng hôn nhân của vợ chồng………………………………………………………………

Anh …………………… và chị …………………….………………………………………………………………

Nơi ở: Số nhà ……… ngách …… ngõ …… đường (phố) …… ………………………………………………………………

Tổ ……….. Phường………… Quận ……………… ………………………………………………………………

………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………… ………………………………………………………………

1. Về mâu thuẫn vợ chồng (Xác nhận Các mâu thuẫn cụ thể và ghi rõ thời điểm được hòa giải tại dân phố)

…………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………… ………………………………………………………………

…………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………… ………………………………………………………………

2. Về con chung (Xác nhận có mấy con chung, ghi rõ tên tuổi)

…………………………………………………………… ………………………………………………………………

…………………………………………………………… ………………………………………………………………

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

3. Về tài sản chung: (Động sản + bất động sản) và các khoản nợ chung :… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………………… ………………………………………………………………

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Xác nhận của UBND phường

(xác nhận chữ ký của tổ trưởng)

Hà Nội, ngày..….tháng……năm……….

Tổ trưởng

Bài viết liên quan

09 69 60 30 30

Contact Me on Zalo