Mẫu đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài mới nhất

Đơn Ly hôn có yếu tố nước ngoài yêu cầu những gì? Cách viết đơn và nộp đơn ly hôn với người nước ngoài ở đâu? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi ngay nhé :

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là gì ?

là trường hợp ly hôn giữa một bên là người nước ngoài và một bên là người Việt Nam; giữa hai bên đều là người nước ngoài nhưng thường trú tại Việt Nam; giữa hai người Việt Nam với nhau nhưng một trong hai bên ở nước ngoài…

Có hai dạng thủ tục ly hôn nước ngoài. Đó là:

 • Ly hôn thuận tình hay còn gọi là ly hôn đồng thuận: Là dạng ly hôn theo yêu cầu của hai vợ chồng trên cơ sở đồng thuận về vấn đề ly hôn, chia tài sản và con cái.
 • Ly hôn đơn phương: Là trường hợp ly hôn dựa theo yêu cầu của một bên vợ hoặc chồng; hoặc có sự tranh chấp về chia tài sản, con cái. Việc ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài thường vắng mặt một bên vợ hoặc chồng, do đó, thủ tục ly hôn thường phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn.

Xem thêm bài viết :

Mẫu đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài

Dưới đây là 2 mẫu đơn xin ly hôn có yếu tố nước ngoài: mẫu đơn ly hôn  thuận tình và mẫu đơn ly hôn đơn phương:

Mẫu đơn thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
(V/v: …………………………………..)

Kính gửi: Tòa án nhân dân……………………………………………………
Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:…………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):………………………………
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………………………………
Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân………………………………..việc như sau:
– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: …………………………………………………………….
– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải đối với những vấn đề nêu trên:
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:…………………………………………………………………………………….
– Các thông tin khác (nếu có):……………………………………………………………………………….
Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

………, ngày…. tháng…. năm 2021
          Người yêu cầu

Xem thêm về : Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân ………………………………….…
Người khởi kiện:………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)
Người bị kiện:……………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)
Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) …………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)
Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Người làm chứng (nếu có) ……………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).
Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: ………………………………………
1………………………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………………………..
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)
                                                        ………, ngày…. tháng…. năm 2021
Người khởi kiện

Hướng dẫn nộp đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài

don-ly-hon-co-yeu-to-nuoc-ngoai
Cong ty Luat TNHH Luat Hung Bach la don vi cung cap dich vu phap ly hang dau tai Viet Nam trong cac linh vuc: Luat su hinh su, Luat su dan su, Luat su dat dai, Luat su ly hon, Luat su doanh nghiep,..

Bước 1: Nộp đơn xin ly hôn

Người xin ly hôn viết đơn xin ly hôn và gửi bộ hồ sơ xin ly hôn tới Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Hồ sơ xin ly hôn có yếu tố nước ngoài bao gồm các tài liệu:

(i) Đơn xin ly hôn;

(ii) Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng thực cá nhân (Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân); Hộ khẩu (có sao y bản chính);

(iii) Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải trình bày rõ trong đơn kiện;

(iv) Bản sao giấy khai sinh con (nếu có con);

(v) Bản sao chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp);

(vi) Nếu hai bên kết hôn tại Việt Nam, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không tìm được địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương về việc một bên đã xuất cảnh;

(vii) Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật nước ngoài muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải hợp thức lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp rồi mới nộp đơn xin ly hôn. Trong trường hợp các bên không tiến hành ghi chú nhưng vẫn muốn ly hôn thì trong đơn xin ly hôn phải trình bày rõ lý do không ghi chú kết hôn.

Bước 2: Tòa án thụ lý đơn và thông báo nộp tạm ứng án phí

Tòa án thụ lý đơn, xem xét đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật thì ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí gửi người nộp đơn. Người nộp đơn nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai tiền tạm ứng án phí lại cho Tòa án. Tòa án thụ lý vụ án xin ly hôn và ra thông báo thụ lý vụ án gửi viện kiểm sát cùng cấp và bị đơn (người có liên quan).

Bước 3: Tòa án tiến hành giải quyết vụ án

Tòa án tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục pháp luật quy định.

Lưu ý: Pháp luật không yêu cầu đơn ly hôn phải thông qua hòa giải tại cơ sở (Ủy ban nhân dân xã, phường, Công đoàn cơ quan,…) Tuy nhiên trên thực tế nhiều Tòa án vẫn bắt buộc có bước hòa giải này.

Xem thêm các nội dung liên quan tại Luật hôn nhân và gia đình

Một số câu hỏi liên quan đến ly hôn có yếu tố nước ngoài

Điều kiện để yêu cầu ly hôn là gì?

ly-hon-co-yeu-to-nuoc-ngoai

Điều kiện ly hôn thuận tình:

 • Hai bên tự nguyên ly hôn
 • Hai bên có sự thỏa thuận về việc chia tài sản, con cái

Điều kiện đơn phương ly hôn:

 • Vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình.
 • Khi một người vi phạm nghiêm trọng quyền, trách nhiệm làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài.
 • Vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố mất tích.
 • Khi một người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do người còn lại gây nên.

Hồ sơ ly hôn bao gồm những gì?

Dù là thuận tình hay đơn phương thì chuẩn bị hồ sơ ly hôn cần đầy đủ các loại văn bản, giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);
 • Chứng minh nhân dân của vợ và chồng (bản sao có chứng thực);
 • Giấy khai sinh của các con (nếu có con chung, bản sao có chứng thực);
 • Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực);
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản chung (nếu có tài sản chung, bản sao có chứng thực).

Nộp đơn xin ly hôn ở đâu?

Nếu hai vợ chồng thuận tình ly hôn thì có thể thỏa thuận đến Tòa án nơi cư trú của vợ hoặc của chồng để làm thủ tục.

Nếu đơn phương ly hôn, Tòa án nơi có thẩm quyền giải quyết sẽ là nơi bị đơn cư trú, làm việc.

Lưu ý: Theo quy định của khoản 4 Điều 85 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, vợ, chồng không được ủy quyền ly hôn cho người khác tham gia tố tụng mà chỉ được nhờ nộp đơn, nộp án phí… Thay vào đó, nếu không thể tham gia tố tụng thì vợ, chồng có thể gửi đơn đề nghị xét xử vắng mặt đến Tòa…

 Có những cách nộp đơn xin ly hôn nào?

Để tiện lợi cho việc tham gia quá trình tố tụng, công dân có thể nộp đơn theo 3 hình thức sau:

1. Nộp đơn ly hôn qua đường bưu điện.

2.Nộp đơn ly hôn trực tuyến online qua mạng qua Cổng thông tin điện tử: Nopdonkhoikien.toaan.gov.vn.

3. Nộp đơn trực tiếp tại tòa án.

Trên đây là toàn bộ nhưng thông tin cần thiết về việc làm đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài. DỊCH VỤ LY HÔN hy vọng rằng các thông tin chi tiết và đầy đủ như trên sẽ giúp ích cho bạn. Cần tư vấn thêm thông tin hoặc bạn đang cần tìm luật sư hỗ trợ ly hôn, hãy liên hệ ngay : 0969 603 030 nhé !

Bài viết liên quan

09 69 60 30 30

Contact Me on Zalo