Giấy mời hòa giải ly hôn như thế nào? Hòa giải mấy lần thì xét xử

Giấy mời hòa giải ly hôn mẫu mới nhất hiện nay như thế nào? Nội dung của giấy mời là gì? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé !

Giấy mời hòa giải ly hôn là gì?

giay-moi-hoa-giai-ly-hon
Giấy mời hòa giải ly hôn

Giấy mời hòa giải ly hôn được hiểu là một phương thức thông báo bằng văn bản của Tòa án nhân dân giải quyết vụ việc gửi tới các bên, người đại diện, người phiên dịch với nội dung cơ bản là mời các chủ thể này tới địa điểm đúng thời gian tổ chức phiên hòa giải.

Giấy mời hòa giải ly hôn được dùng để thông báo tới các chủ thể có liên quan trong quá trình hòa giải, đặc biệt là các bên (nguyên đơn và bị đơn) biết về việc tổ chức, thời gian, địa điểm tổ chức phiên hòa giải. Đây còn là văn bản để chứng minh hoạt động của Tòa án trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình về thông báo, cũng là việc thể hiện sự tôn trọng đối với các chủ thể trong quan hệ tố tụng dân sự.

Có thể thấy rằng, phiên hòa giải cực kỳ quan trọng, mọi hoạt động trước đó đều nhằm tổ chức một phiên hòa giải hiệu quả và nhanh chóng. Phiên hòa giải cũng là cơ sở để tổ chức phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải tại Tòa án.

Mẫu giấy mời tham gia phiên tòa hòa giải ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……….., ngày …… tháng ….. năm 20……

GIẤY MỜI

THAM GIA PHIÊN HÒA GIẢI

Kính gửi:(3) ………

Địa chỉ:(4) ………

Số điện thoại: ………..; số fax: …………(nếu có).

Địa chỉ thư điện tử: ………….. (nếu có).

Tòa án nhân dân (5) ……kính mời Ông/Bà đúng …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm …………., có mặt tại (6) ………………. (địa chỉ…………) để tham gia hòa giải về việc (7) ……………………………… giữa:

Người khởi kiện/người yêu cầu: ……

Người bị kiện: …………

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ……

Nội dung khởi kiện/yêu cầu:(8)

1. ………

2. …………

Sự có mặt của Ông/Bà với thiện chí và nỗ lực sẽ giúp việc giải quyết tranh chấp/yêu cầu nhanh chóng và hiệu quả.

Nếu Ông/Bà có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hòa giải viên (9) ………………………, số điện thoại ……………………………. để được giải đáp./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VT.

HÒA GIẢI VIÊN

(Ký và ghi rõ h tên)

Hướng dẫn viết giấy mời hòa giải ly hôn

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tỉnh đó nếu Tòa án nhân dân gửi giấy mời là Tòa án nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân gửi giấy mời là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân gửi giấy mời là Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(2) và (5) Ghi tên Tòa án nhân dân gửi giấy mời, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành pho thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM).

(3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B).

(6) Ghi rõ địa điểm, địa chỉ sẽ diễn ra phiên hòa giải.

(7) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(8) Ghi tóm tắt nội dung các yêu cầu của người khởi kiện/ người yêu cầu.

(9) Ghi tên Hòa giải viên được chỉ định hòa giải vụ việc.

Xem thêm bài viết :

Hướng dẫn viết Giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng mới nhất

Cách viết đơn ly hôn thuận tình mới nhất của tòa án

Phiên tòa hòa giải ly hôn là gì?

giấy mời hòa giải ly hôn

Hòa giải vụ án dân sự là hoạt động tố tụng do tòa án tiến hành nhằm giúp đỡ các đương sự thỏa thuận với nhau về giải quyết vụ án dân sự.

Phiên hòa giải là thủ tục do tòa án thực hiện khi các bên đồng ý gặp nhau để thống nhất phương án giải quyết vụ việc dân sự do Hòa giải viên ấn định thời gian, địa điểm tiến hành. Phiên hòa giải có thể dược thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác theo đề nghị của các bên.

Căn cứ vào tính chất, mức độ tranh chấp, điều kiện, hoàn cảnh của các đương sự để lựa chọn thời điểm, thời gian hòa giải thích hợp đối với từng vụ án để đạt được hiệu quả hòa giải cao nhất.

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, phiên hòa giải được tổ chức cùng với với phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Xem bài viết : Kinh nghiệm hòa giải ly hôn của luật sư có lợi gì cho khách hàng

Các chủ thể tham gia phiên hòa giải

– Hòa giải viên,  là người có đủ điều kiện, được Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm để tiến hành hòa giải tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự) và trong trường hợp này là người đưa các bên lựa chọn hoặc được chỉ định.

– Các bên, người đại diện, người phiên dịch. Các bên có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia hòa giải; đồng thời phải thông báo bằng văn bản về họ, tên, địa chỉ của người đại diện cho bên kia và Hòa giải viên biết. Đối với hòa giải việc ly hôn, các bên trong quan hệ vợ, chồng phải trực tiếp tham gia hòa giải. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện của các bên được xác định theo quy định của Bộ luật Dân sự, thường có quyền và nghĩa vụ trong phạm vi được ủy quyền.

– Người được mời tham gia hòa giải, đối thoại trong trường hợp cần thiết. Đây là nhưng người có uy tín, ảnh hưởng hoặc có khả năng vận động, thuyết phục các đương sự

Hòa giải viên có trách nhiệm gửi giấy mời hòa giải ly hôn cho các bên, người đại diện, người phiên dịch chậm nhất là 05 ngày trước ngày mở phiên hòa giải. Việc thông báo có thể được thực hiện bằng văn bản hoặc hình, thức khác thuận tiện cho các bên.

Nội dung của phiên tòa hòa giải ly hôn

Để đảm bảo quyền lợi của các bên, cũng như từ ý nghĩa của phiên hòa giải, phiên hòa giải phải được tổ chức với một trình tự nhất định, cụ thể:

– Trước hết, hòa giải viên giới thiệu thành phần tham gia phiên hòa giải; trình bày nội dung cần hòa giải; diễn biến quá trình chuẩn bị hòa giải, đối thoại; phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự, phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành, đối thoại thành.

– Tiếp đến, người khởi kiện hoặc người đại diện của họ trình bày nội dung khởi kiện; đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải và hướng giải quyết tranh chấp.

– Sau đó, người bị kiện hoặc người đại diện của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện; đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải; hướng giải quyết tranh chấp.

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện, người bị kiện; đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải; hướng giải quyết tranh chấp.

– Người được mời tham gia hòa giải phát biểu ý kiến.

– Hòa giải viên thực hiện nhiệm vụ ( Phổ biến, giải thích quyền, nghĩa vụ của các bên; tạo điều kiện để các bên đề xuất, trao đổi về phương án, giải pháp giải quyết vụ việc dân sự; phân tích tính hiệu quả, khả thi của từng phương án, giải pháp giải quyết vụ việc dân sự; hỗ trợ các bên đạt được sự thỏa thuận, thống nhất) để hỗ trợ các bên trao đổi ý kiến, trình bày bổ sung về những nội dung chưa rõ và đi đến thỏa thuận, thống nhất việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện.

– Cuối cùng, Hòa giải viên tóm tắt những vấn đề các bên đã thỏa thuận, thống nhất hoặc chưa thỏa thuận, thống nhất.

Những yêu cầu khi hòa giải ly hôn

Nội dung hòa giải phải đảm bảo:

Những vấn đề các đương sự đã thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất, còn tranh chấp;

– Những vấn đề mấu chốt mà nếu tháo gỡ được sẽ tác động trực tiếp đến việc giải quyết tranh chấp giữa các đương sự;

– Thứ tự ưu tiên các vấn đề cần hòa giải (tùy từng trường hợp mà Thẩm phán có thể tiến hành hòa giải vấn đề có mâu thuẫn lớn trước hoặc vấn đề có mâu thuẫn nhỏ trước);

– Những yếu tố, điều kiện thuận lợi đối với từng đương sự để đạt đến sự thỏa thuận;

– Phương án tháo gỡ, giải quyết mâu thuẫn giữa các đương sự.

Kết quả của phiên hòa giải có thể là hòa giải thành hoặc hòa giải không thành tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên.

Hòa giải mấy lần thì xét xử

Hiện nay,  theo Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 không quy định cụ thể trường hợp thuận tình ly hôn hòa giải mấy lần nhưng ít nhất phải được thực hiện 1 lần khi giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn. Thực tế, việc hòa giải có thể tiến hành đến 2-3 lần, nếu hòa giải ly hôn không thành thì Tòa án sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Dịch vụ ly hôn nhanh tại Hà Nội

Các đương sự có nhu cầu làm thủ tục ly hôn nhanh, trọn gói tại Hà Nội. Xin vui lòng liên hệ : 0969 603 030 để được tư vấn miễn phí.

Chúng tôi chuyên :

  • Dịch vụ ly hôn thuận tinh nhanh, giá rẻ nhất tại Hà Nội
  • Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh, giá rẻ
  • Giải quyết tranh chấp tài sản chung khi ly hôn
  • Giải quyết tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn

HOTLINE / ZALO: 0969 60 30 30

Địa chỉ: Phòng 501 – Tầng 05 – Số 276 đường Láng – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội

Email: tuvanluathoangphu@gmail.com – Website : dichvulyhon.com

 

Bài viết liên quan

09 69 60 30 30

Contact Me on Zalo