Hôn nhân chấm dứt khi nào? Các trường hợp chấm dứt hôn nhân

Các trường hợp nào được xác định là chấm dứt hôn nhân?

Theo quy định Luật HN&GĐ năm 2014 thì có 2 trường hợp được xác định là chấm dứt hôn nhân như sau:

Đầu tiên, Nguyên nhân do ly hôn được quy định tại Mục 1 Chương IV Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Thứ hai, nguyên nhân do vợ hoặc chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được quy định tại Mục 2 Chương IV Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

cham-dut-hon-nhan
Các trường hợp xác định hôn nhân chấm dứt

Chấm dứt hôn nhân do ly hôn

Các trường hợp chấm dứt do ly hôn thì có 2 trường hợp là : thuận tình ly hôn được quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và ly hôn đơn phương theo yêu cầu của một bên được quy định tại Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn”

Ly hôn theo yêu cầu của một bên

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.
2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.
3. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia”.

Thời điểm chấm dứt hôn nhân được quy định như thế nào?

thoi-diem-cham-dut-hon-nhan

Thời điểm chấm dứt hôn nhân do ly hôn được quy định tại Điều 57 Luật HN&GĐ 2014 như sau:

“1. Quan hệ chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
2. Tòa án đã giải quyết ly hôn phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá nhân, cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan.”

Chấm dứt do vợ hoặc chồng đã chết

Còn thời điểm chấm dứt do vợ hoặc chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được quy định Điều 65 Luật HN&GĐ năm 2014 như sau:

Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án.”
Như vậy thời điểm hôn nhân chấm dứt của từng trường hợp cụ thể được quy định như trên.

Bài viết liên quan

09 69 60 30 30

Contact Me on Zalo