04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com

Thừa kế thế vị

Thừa kế thế vị là gì?

Theo nguyên tắc chung của pháp luật thừa kế, thì người thừa kế phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Tuy nhiên, trong thực tế có những trường hợp rất đặc biệt là khi con của người chết để lại di sản chết trước người để lại di sản thì cháu của người đó được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ cháu được hưởng nếu còn sống. Nếu cháu cũng đã chết trước người để lại di sản thì chắc được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. Những trường hợp này gọi là thừa kế thế vị.

Những trường hợp hay gặp của thừa kế thế vị

Khi con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản thì cháu (con người con đã chết) được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ người cháu đó hưởng nếu còn sống. Trường hợp nếu người cháu đó cũng chết trước người để lại di sản thì chắt ( con người cháu đã chết đó) được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của người chết được hưởng nếu còn sống.

Cháu, chắt trở thành người thừa kế thế vị của ông, bà, cụ phải còn sống hoặc chưa ra đời nhưng đã thành thai vào thời điểm ông, bà, cụ của họ.

Để đảm bảo quyền và lợi ích cho bạn và người thân, hãy liên hệ với luật sư của Hoàng Phú qua số Hotline: 0969.60.3030. để chúng tôi có cơ hội tư vấn, soạn thảo, cùng chia sẻ những nguyện vọng về vấn đề thừa kế của bạn.
Xin chân thành cảm ơn!
Tin liên quan