04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com

Thừa kế

Thừa kế

Di sản thừa kế

Đối với trường hợp di sản thừa kế là tài sản thuộc sở hữu chung thì việc xác định tài sản chung của người để lại di sản có thể dựa trên những...

Chia thừa kế

Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản...

Thừa kế theo pháp luật

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng...

Thừa kế theo di chúc

Nội dung cơ bản của thừa kế theo di chúc là chỉ định người thừa kế( cá nhân, tổ chức) và phân định tài sản, quyền tài sản và giao nghĩa vụ tài sản...

Thừa kế thế vị

Khi con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản thì cháu (con người con đã chết) được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ người...

Giấy khai sinh không ghi tên mẹ, con có được thừa kế di sản

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì : Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội...

Di sản của người chết bao gồm những loại tài sản nào?

Theo quy định tại Điều 172 và Điều 637 Bộ Luật Dân sự, thì di sản bao gồm tài sản là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành tiền, quyền tài...

Có được thừa kế khi không có tên trong di chúc không?

Câu hỏi: Bố chồng tôi đã mất và trước khi mất ông lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh cả. Nhà chồng tôi có 3 anh em, trong đó có một cậu em bị...

Con riêng có được thừa kế

Câu hỏi: Bố mẹ tôi có một người con duy nhất là tôi, cách đây không lâu Mẹ tôi mất không để lại di chúc. Bố mẹ tôi có tài sản chung là một mảnh...