04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com

Người làm chứng cho việc lập di chúc

Ai có thể làm chứng cho việc lập di chúc?

Điều 657. Người làm chứng cho việc lập di chúc

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:
- Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;
- Người có quyền, nghĩa vụ ts liên quan tới nội dung di chúc;
- Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

Mọi thắc mắc khác cần được tư vấn về lập di chúc

Công ty luật Hoàng Phú
Phòng 501, Số 276, Đường Láng Quận Đống Đa, Hà Nội Việt Nam
Phone: 0912. 456. 586 - 04.66.56.33.99
E-mail: tuvanluathoangphu@gmail.com
Tin liên quan