04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com

Mẫu đơn ly hôn thuận tình

Ly hôn thuận tình là:

- Cả hai bên tự nguyện đồng ý ly hôn
- Cả hai bên cùng ký vào đơn xin ly hôn
- Hai bên đã thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;
- Sự thoả thuận của hai bên về tài sản và con trong từng trường hợp cụ thể này là bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con.
Công ty luật Hoàng Phú cung cấp mẫu đơn ly hôn thuận tình để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí:

Mẫu đơn thuận tình ly hôn theo pháp luật:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------
 
  ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
 
Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…......................- TP HÀ NỘI.
 
Họ và  tên chồng: .............................Sinh ngày:...................................................................
CMND số: ............, do công an Hà Nội cấp ngày:...............................................................
Hộ khẩu thườngtrú:................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................
 
Họ và  tên vợ: ........................................Sinh ngày:..............................................................
CMND số: ....................., do công an Hà Nội cấp ngày:......................................................
Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................................
 
Xin trình bày với quý toà một việc như sau:
 
Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ...........có đăng ký kết hôn tại UBND phường .............
Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………..công nhận thuận tình ly hôn, lý do:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:
 
1.  Về con chung có (chưa có):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
2.  Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)
 
3.  Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)
 
4.  Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

 
     Địa danh, ngày ..... tháng ..... năm ......
 
 
Họ và tên chồng                                                                       Họ và tên vợ
 
Tin liên quan