04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com

Kết hôn với người nước ngoài và những trường hợp cấm kết hôn

Hỏi: Gia đình tôi di dân qua Pháp từ 8 năm trước. Sau 5 năm thì tôi nhập quốc tịch Pháp, Sau đó tôi về nước và có quen 1 người bạn gái. Tìm hiểu được hơn 1 năm thì chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân nhưng ba bạn gái tôi không chấp nhận với lý do là ông đang cán bộ lãnh đạo cao cấp nên không thể gả con cho người quốc tịch nước ngoài. Tôi muốn hỏi có qui định như vậy hay không?

Trả lời:

Kết hôn với người nước ngoài được quy định

 Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình 2000 có quy định về những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình.
Một trong số những nguyên tắc đó là: “Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ...”

Thêm vào đó, cũng tại Điều 10 Luật này có quy định về những trường hợp cấm kết hôn như sau:

Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây:

1. Người đang có vợ hoặc có chồng;

2. Người mất năng lực hành vi dân sự;

3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

5. Giữa những người cùng giới tính”

Theo đó, một trong những quy định được pháp luật Việt Nam tôn trọng và bảo vệ chính là hôn nhân tự nguyện tiến bộ giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài và như vậy, việc kết hôn giữa bạn và bạn gái của bạn không bị pháp luật cấm.
Tin liên quan