04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com

Có được thừa kế khi không có tên trong di chúc không?

Câu hỏi: Bố chồng tôi đã mất và trước khi mất ông lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh cả. Nhà chồng tôi có 3 anh em, trong đó có một cậu em bị tàn tật đang ở với vợ chồng tôi thì lại không được hưởng gì. Vậy cho tôi hỏi có thể kiện đòi anh cả phải chia cho một phần tài sản được không?". Xin cảm ơn luật sư.

Câu trả lời mang tính tham khảo:
Theo quy định tại Điều 669 Bộ luật Dân sự về trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc” thì “con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng” và “con đã thành niên mà không có khả năng lao động” vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần thừa kế di sản ít hơn 2/3 suất đó.

Quyền hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản hoặc với những người không có quyền hưởng di sản (người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng; người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản).
 
khong co ten trong di chuc co duoc thua ke hay khong

Không có tên trong di chúc có được thừa kế không

 
Như vậy theo điều 669 Bộ luật dân sự 2005 em trai của bạn nếu xác định bị tàn tật mất khả năng lao động thì vẫn được một phần trong số di sản đó. Cụ thể: 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật
 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Hoàng Phú
Địa chỉ: Tầng 5 - Số 276 - Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04.6656.3399 – 0912. 456. 586.
Tin liên quan